ERTAŞ GRUP olarak, her vatandaşın, her kuruluşun gücü ve bilgisi oranında topluma katkıda bulunması, sosyal sorunların bir tarafından tutması gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Bunu, vicdani, ahlaki ve toplumsal sorumluluğun gereği olduğu kadar, sürdürebilir bir ekonomik gelişme için de gerekli görüyoruz. Kuruluşumuzdan beri sahip olduğumuz bu anlayışla bir çok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. Çevre ve sağlığı öncelikli alanlar olarak gördük ve bu alanlara her zaman özel bir önem verdik. Her iki alanda da sürdürdüğümüz projelerin yarattığı toplumsal yararın sonuçlarıyla da gurur ve huzur duyuyoruz.


BlokBims Yeşil Nevşehir

Blokbims'in sosyal sorumluluk anlayışıyla 2011 yılında gerçekleştirdiği "Yeşil Nevşehir" kampanyası kapsamında müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ticari faaliyetlerimize vermiş oldukları destek anısına, yapılan dikimle Nevşehir'de 5 bin fidanlık BLOKBİMS Ormanı'na dönüştü. Amacımız; küresel ısınma ve kuraklık gibi son yıllarda somut etkilerini hissettiren ve tarımsal üretim aleyhine değişen çevre şartlarını değiştirmek.


BlokBims Çevreye Saygı,

Doğal ve çevreci ürünler üreten ve bunu slogan haline getiren firmamız. üretimde kullandığı tüm maddeler çevreye zarar vermediğini uluslararası belgelerle ispatlamış bulunmaktadır. Blokbims olarak üretimde kaynak planlaması yapılarak en az atık(telef) en çok üretim politikası birinci hedef olarak seçilmiştir. Ayrıca üretim tesislerinde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji olması için fabrika sahasına 300 kw/h güneş paneli tesisi kurulmuştur. Başlangıç olarak %15'lik kısmın elektriği güneş paneli tesisinden karşılanmaktadır. Bu payımızı kullanmış olduğumuz toplam enerjinin tamamını karşılamakla hedef olarak belirlemiş bulunmaktayız.


BlokBims Gönüllü Kan Bağışı,

Ülke ekonomisinin büyümesi, ihracatın artması ve sanayinin geliştirilmesi adına birbirinden önemli yatırımlar gerçekleştiren BlokBims olarak Kızılay ile birlikte Kan Bağışı kampanyası da düzenliyoruz. BlokBims yöneticileri ve çalışanlarının geniş katılımıyla düzenlediğimiz bu ortak çalışma kapsamında Kızılay'a her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz.


Blokbims olarak, bu önemli sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığımız kurum içi eğitim seferberliğiyle, Kızılay Kan Merkezi'nin vatandaşların gönüllü kan bağışıyla ayakta duran bir kuruluş olduğuna dikkat çekiyoruz. Kurum içinde düzenlenen eğitimlerde, verilecek her kanın insanlığa yapılan büyük bir hizmet olduğu ifade ederek, kanın kaynağının sadece insan olduğu ve yapay olarak üretilemediğini vurguluyor, tüm çalışanlarımızı, kan bağışı kampanyamıza katılmaları konusunda teşvik ediyoruz.